logo
dutch flag
Databases

Terminologiedatabases en meertalige vertaalgeheugens, de zogenoemde "translation memories", zijn van cruciaal belang voor perfecte vertalingen.

Deze databases voorzien de vertaler tijdens het vertalen van woorden en zinnen in de doeltaal die dienovereenkomstig in de brontaal worden gebruikt. Hierdoor wordt gewaarborgd dat u geen tweede keer voor dezelfde vertaling hoeft te betalen. Als alleen een vertaling van een soortgelijke tekst beschikbaar is (zogenoemde "fuzzy matches"), zorgen de terminologiedatabase en het vertaalgeheugen ervoor dat de vertaler het document niet volledig opnieuw moet vertalen. Voor u als klant betekent dit, afhankelijk van de omvang en de bruikbaarheid van de reeds beschikbare vertaling, een aanzienlijke kostenbesparing - die echter niet ten koste van de kwaliteit van de vertaling gaat!

Terminologiedatabases zorgen voor een uniform gebruik van de specifieke terminologie en de door u ter beschikking gestelde bedrijfs- of CI-terminologie, vertaalgeheugens voor een consistent gebruik van reeds vertaalde zinnen - ook als bij grootschalige projecten met een krappe deadline meerdere vertalers gelijktijdig worden ingezet.